De betere fusies en overnames kennen een goede strategie en lange aanloop.

Er zijn drie succesfactoren voor fusies en overnames die executives moeten begrijpen om te gedijen in de zinderende fusie- en overnamemarkt die in 2021 een recordwaarde van 5,9 biljoen dollar bereikte, zei Bain & Company onlangs bij de publicatie van zijn vierde jaarlijkse fusie- en overnamerapport op basis van een wereldwijde enquête onder meer dan 280 executives.

In een withete markt bereikten de waarderingsveelvouden een recordhoogte van 15,4 keer bedrijfswaarde/EBITDA, merkte het bedrijf op.

Met name de technologie-activa zijn losgekoppeld van de bredere M&A-markt, met multiples van 25 keer, aldus Bain. Bain voegt eraan toe dat de gezondheidszorg zijn activaprijzen zag stijgen, met mediaan multiples van 20 keer.

Ondanks de hoge prijzen wijst nieuw onderzoek op optimistische vooruitzichten voor transactieactiviteit in 2022.

Uit het onderzoek blijkt dat 89% verwacht dat hun eigen transactieactiviteit dit jaar gelijk zal blijven of zal toenemen.

“Dit is niet de M&A-markt van je ouders”, zegt David Harding, adviserend partner bij Bain & Company. “Als je onder de krantenkoppen kijkt, wordt het hedendaagse verhaal van fusies en overnames aanzienlijk ingewikkelder. Dealmakers worstelen met toenemende multiples en een groeiende diversiteit aan dealtypes, waarbij alternatieve modellen zoals partnerships toenemen. We hebben dit rapport geschreven om executives te helpen uitzoeken hoe M&A waarde kan creëren ondanks deze complexiteit.”

Volgens Bain moeten leidinggevenden bij deals de volgende drie factoren in orde hebben om succesvol te zijn.

Behoud van talent. M&A-experts noemen het behoud van talent als een belangrijke factor voor het succes van een M&A-deal, na een duidelijke deal-these. M&A kan er op elk moment toe leiden dat werknemers zich zorgen maken over onzekerheid en verandering, waardoor zij andere opties overwegen.

Dit is bijzonder duidelijk nu de huidige hete arbeidsmarkt een nieuwe focus op retentie-uitdagingen vereist.

In de technologiesector bijvoorbeeld vindt meer dan 75% van de leidinggevenden dat het nu moeilijker is om werknemers te behouden dan drie jaar geleden.

De grootste retentierisico’s zijn volgens tech-managers onzekerheid over iemands rol in de toekomstige organisatie en aantrekkelijke alternatieven op de arbeidsmarkt.

Om talent met succes te behouden, moeten bedrijven proactief omgaan met talent, zowel bij de diligence als bij de integratie, en een sterke en overtuigende toekomstvisie neerzetten waar werknemers zich achter kunnen scharen.

Dealmakers lopen achter met ESG. Hoewel ESG snel een kwaliteitskenmerk voor bedrijven wordt, zegt slechts 11% van de leidinggevenden bij fusies en overnames ESG regelmatig uitgebreid te beoordelen bij het maken van deals.

Toch verwacht 65% van de ondervraagden dat de aandacht van hun bedrijf voor ESG zal toenemen.

In de consumentenproductenindustrie bijvoorbeeld ziet 68% van de leidinggevenden ESG als een middel om marktaandeel te winnen, hun merkimago te verbeteren en in te spelen op veranderende consumentenvoorkeuren.

Als we naar de energiesector kijken, zijn energietransitiedeals goed voor ongeveer 20% van alle deals van meer dan $1 miljard in 2021, en Bain verwacht dat meer energiebedrijven het komende jaar deals zullen gebruiken als een manier om bestaande activa te vergroenen.

ESG moet meer zijn dan een checklist-item tijdens het M&A-proces, en het kan verschillende vormen aannemen bij deals: overnames kunnen “ESG-gemotiveerd” zijn en afhangen van een ESG-these, of ze kunnen ESG-bewust zijn, nagestreefd om andere redenen maar met open ogen over de ESG-overwegingen die spelen.

Om op dit gebied succes te boeken, moet de overkoepelende ESG-strategie van bedrijven worden gekoppeld aan de M&A-strategie, moet duurzaamheid deel uitmaken van elke thesis en moet ESG een rol spelen bij het creëren van dealwaarde.

De veranderende regelgeving. In de VS, West-Europa en China dwingt een combinatie van toegenomen antitrusthandhaving en toenemende bezorgdheid over de nationale veiligheid leidinggevenden ertoe de kansen op voltooiing van veel deals te heroverwegen.

Het afgelopen jaar werden verschillende geruchtmakende transacties opgegeven als gevolg van verzet van de overheid, en dit toezicht zal volgend jaar waarschijnlijk nog toenemen.

2021 bracht nieuwe geopolitieke overwegingen met zich mee, vooral wat betreft het optreden van China tegen grote bedrijven.

China blijft echter een strategische groeimarkt, ondanks de strengere regelgeving.

Succes op deze markt vereist dat kopers hun verwachtingen opnieuw evalueren, plannen voor langere goedkeuringstermijnen, zich voorbereiden op uitgebreide informatieverspreidingseisen en antitrust- en gegevensbeveiligingskwesties aanpakken.

Bovendien moeten multinationale ondernemingen hun activiteiten in China apart van de rest van het bedrijf behandelen en de nodige China-specifieke activiteiten toevoegen wanneer zij in het land willen acquireren.