Bedrijfswaardering

Wat is je bedrijf waard?

Wat de gek ervoor geeft, hoor je dan weleens. Maar het is niet gek om daar eens goed voor te gaan zitten. Want de waarde van je bedrijf wordt door veel verschillende factoren bepaald. Ook is jouw bedrijf het andere niet en zijn er veel waarderingsmodellen en praktijkvoorbeelden. In de regel kijk je voor de waardebepaling naar de winst/cashflow die wordt gerealiseerd en wat de verwachting voor de toekomst is. Daarbij beoordeel je het risico op die geldstroom. Kan het minder of juist meer worden en hoe zeker zijn we daarvan? Die componenten beïnvloeden de waarde van je bedrijf.

Methodes voor
bedrijfswaardering

Om een bedrijf te waarderen, zijn er verschillende methodes. De meest gebruikte methode is de discounted cashflow (DCF-methode), een berekening van de verwachte toekomstige kasstromen. Daarbij draait het om de visie op de toekomstige winst van een bedrijf én een visie op het risicoprofiel van die onderneming. Hoe hoger de winstverwachtingen en hoe lager het risicoprofiel, hoe aantrekkelijker je bedrijf.


"In de praktijk kijken we vaak naar multiples "

In de praktijk kijken we vaak naar multiples. Daarbij wordt gekeken naar de gerealiseerde verkoopwaarde of beurswaarde van soortgelijke bedrijven in de markt ten opzichte van hun winstgevendheid. Maar het ene bedrijf is het andere niet. De ene onderneming zit bijvoorbeeld in een snelgroeiende branche, terwijl een andere opereert in een branche die erg afhankelijk is van de conjunctuur.

Met ons track record en kennis van de markt weten wij wat er voor een onderneming betaald wordt door kopende partijen. En wat er betaald wordt, hangt uiteindelijk samen met de visie op de toekomstige ontwikkeling van je bedrijf.


Om de waarde van jouw bedrijf te kunnen bepalen, is allereerst de meetwaarde EBITDA belangrijk, oftewel Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Deze maatstaf staat voor het cash genererend vermogen van je onderneming, ongeacht je vermogensstructuur. Dit is daarmee dus een graadmeter voor de vitaliteit van je bedrijf. De bepaling van de duurzame (genormaliseerde) EBITDA wordt vermenigvuldigd met een ‘multiple’ die je als ondernemer met de investeerder uit onderhandeld.

Hoogste prijs of

de beste deal?

Er wordt ons natuurlijk continu gevraagd: ‘Wat denk je dat mijn bedrijf waard is?’ Op basis van kerninformatie en onze ervaring kunnen wij een waarde indicatie afgeven. Soms geven ondernemers een streefbedrag af voor de verkoop van hun bedrijf. Wij toetsen of dit realistisch is en committeren ons als we erin geloven. In veel gevallen is de hoogste prijs bepalend, maar is dat altijd de beste deal?

Soms wil iemand gewoon met pensioen en het bedrijf verkopen voor een goede prijs. Maar niet iedere ondernemer vindt de maximale prijs het ultieme doel. Het is ook belangrijk om te kijken naar ‘Wat voor kopende partij is dit?’, ‘Wat gaan ze met mijn bedrijf doen?’ ‘Houden de medewerkers hun baan?’ En vanuit een technisch perspectief, ‘Hoe wordt de overname gestructureerd?’

Elke ondernemer heeft andere wensen en belangen. De ene persoon wil zijn gehele bedrijf verkopen, terwijl een ander alvast een stuk kapitaal wil veiligstellen, maar wel de energie en de tijd heeft om nog door te ondernemen. In het laatste geval is een pre-exit aantrekkelijk, waarbij de meerwaarde naar de toekomst het verschil kan maken.

Wij vinden het belangrijk dat jij als verkoper goed snapt wat er gebeurt, dat je de implicaties en risico’s begrijpt en dat je weet waar je naar kijkt. Er kan een hoog bedrag op de verkoopakte staan, maar het is belangrijk dat de deal over alle assen klopt. Zowel zakelijk als persoonlijk.

Wat ons onderscheid, is dat we je in de best mogelijke positie brengen om een optimale keuze te maken. Wij zorgen ervoor dat je begrijpt wat dit voor jou, je visie en jouw bedrijf betekent en dat je echt achter je beslissing staat. Want dat is uiteindelijk de keuze die jij zelf maakt.

"Wij zorgen ervoor dat je begrijpt wat dit voor jou, je visie en jouw bedrijf betekent en dat je echt achter je beslissing staat."

Wat willen we voor je betekenen?

Hogenhouck is een ondernemend en onafhankelijk M&A-kantoor, waar je als opdrachtgever altijd op de eerste plaats staat. Elke ondernemer, elke onderneming en elke transactie is anders; vandaar ons credo ‘Business as unusual’. 

Als M&A specialist werken we aan levenswerken die met bloed, zweet en tranen zijn opgebouwd. Het is onze missie om de mensen achter deze prestaties verder te brengen, zowel zakelijk als persoonlijk. Dat is wat ons drijft en inspireert. Want onder de streep tellen voor ons niet alleen de cijfers.

Jij staat in alles centraal

Als opdrachtgever sta je in alles centraal. Het begeleiden van de verkoop van jouw onderneming, de koop van een bedrijf of het aantrekken van de juiste investeerder, betekent dat we je helpen bij de regie over jouw toekomst. Daarom vinden we het belangrijk om te weten hoe je het voor je ziet. We willen je leren kennen en begrijpen. Weten waar voor jou de balans ligt tussen je zakelijke afwegingen en je persoonlijke belangen.

Een aanpak die leidt tot resultaat

Wij richten ons op een duurzaam resultaat. Je gaat niet met ons aan de slag voor een snelle deal, maar om een goede stap te zetten. ‘Wat is nou die stap en wanneer en hoe moet je die gaan zetten?’ In het proces dat we aangaan, trekken we samen op als team. We vullen jouw kennis en ervaring aan met onze kennis van markten, marktspelers en onderhandelingen en kunnen bogen op een M&A track record van ruim 15 jaar. We gidsen je door de wereld achter de cijfers die je niet kent, waar iedereen iets van je wil en brengen je bij koop, verkoop en funding in de best mogelijke positie.

“Via de juiste figures krijgen we ook de juiste facts boven tafel.”

Hein Stoops
Over wat er in deze markt allemaal gebeurt, kunnen we hele boekenkasten vullen.
Gelukkig kun je het bijhouden met onze nieuwsbrief.
Hiermee ga je akkoord met het ontvangen van marketingberichten van Hogenhouck m&a.

Even sparren?

We willen je graag leren kennen.