Privacybeleid

Hogenhouck B.V. gevestigd aan Lange Voorhout 1, 2514 EA Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens Hogenhouck B.V. Lange Voorhout 1 2514 EA Den Haag Telefoon: (+31) 70 346 463 E-mail: info@hogenhouck.nl Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Hogenhouck gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hogenhouck gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Persoonsgegevens die wij verwerken Hogenhouck verkrijgt persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons bekendmaakt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van opdrachtgevers of wederpartijen, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken We leggen persoonsgegevens vast om:
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Onze nieuwsbrief te kunnen verzenden om je op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen
 • Jouw gedrag op de website te kunnen analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Hogenhouck neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hogenhouck.nl Hogenhouck gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen
 • CRM-systeem voor de vastlegging van persoonsgegevens en contacthistorie benodigd voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
 • Standaard e-mail en kantoorsoftware voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
 • MailChimp voor de verzending van e-mailnieuwsbrieven en uitnodigingen voor seminars en andere evenementen.
 • YouTube voor het afspelen van video’s op deze website.
 • Google Analytics voor het analyseren van het gebruik en de functionaliteit van de website.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Hogenhouck bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Delen van persoonsgegevens met derden Hogenhouck verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hogenhouck en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hogenhouck.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Hogenhouck wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons/