Management buy-in

Een vliegende start als ondernemer

Een management buy-in (MBI) is voor een ondernemer een goede mogelijkheid om in te stappen in een bewezen bedrijf. Je koopt hierbij een onderneming zoals deze is, met de opgebouwde kennis en expertise, de naamsbekendheid en identiteit, de klantenkring van de onderneming en de medewerkers om het bedrijf hierna een stap verder te brengen met jouw energie en expertise.

In het kort

een management buy-in

Een management buy-in is een goede optie als je de jaren van het opzetten van een onderneming wilt overslaan. Je kunt bijvoorbeeld instappen bij een bedrijf waar de zittende eigenaar de verdere uitbouw aan een nieuwe eigenaar wil overlaten. Iemand met een trackrecord aan ervaring en een gezonde dosis ambitie die voor een nieuwe impuls gaat zorgen. Het vaststellen van een goed zoek- en investeringsprofiel geeft richting aan de zoektocht en vervolgens ook aan je keuze en afwegingen. Daarbij hoort ook hoe je jouw rol en toegevoegde waarde ziet in het bedrijf en hoe je de koop gaat financieren. Als M&A adviseur kennen wij de ondernemers in veel marktsectoren en de dynamiek. We helpen je bij de oriëntatie en kennismaking met mogelijke kandidaten. Als er met de juiste partij een (ver)koopintentie is, zorgen we voor alle ins- en outs en kunnen we het hele management buy-in traject van a tot z voor je begeleiden.

"Wanneer je de startup fase en bijbehorende risico's liever overslaat."

Management buy-in
in vier stappen binnen

Als je als ondernemer gericht een onderneming wilt overnemen om verder uit te bouwen, gaan we als M&A bureau niet tegenover je zitten maar naast je staan. We kijken en handelen naar het doel dat jij als ondernemer voor ogen hebt. Wij zetten onze ervaring en sectorkennis in plus onze m&a expertise en begeleiden je in het hele traject; van het helder in kaart brengen van een zoekprofiel tot aan de afsluitende handtekeningen.

1. Voorbereiding

Het startpunt van een MBI-traject is altijd de visie die jij als ondernemer hebt. Wat is het type bedrijf en de sector waarin jij kansen ziet? Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren en wat is je ambitie? Hoe beter je de sector bepaalt, de groeifase en omvang van een bedrijf, het type verdienmodel en de financiële criteria, des te beter de start van het traject. Ook de manier waarop je wilt samenwerken (meerderheid/minderheid) is belangrijk. Welk type bedrijf wil je overnemen en hoe kun jij daar toegevoegde waarde bieden? Wij maken een sectoranalyse met de trends in die markt, de groeiverwachtingen, potentiële targets en M&A activiteit in dat segment. Ook bespreken wij met jou de mogelijke financieringsvormen voor de aankoop en een voorkeursselectie van potentiële overname-targets. Met de uitkomsten van dit traject hebben we gezamenlijk een helder beeld van de zoek- en investeringscriteria waarmee we vervolgens aan de slag gaan.

"Jouw succes zit in de toegevoegde waarde die je kunt brengen."

2. Marketing & selectie

Als M&A partner benaderen wij op anonieme basis de geselecteerde potentieel interessante bedrijven voor jou. Met ons business development team kunnen wij in korte tijd op een gestructureerde manier een flink aantal ondernemingen benaderen. Het feit dat dit eerste contact wordt gelegd door een erkend M&A adviseur getuigt van een professionele aanpak waardoor partijen vaak eerder bereid zijn om het gesprek aan te gaan. Bij geïnteresseerde kandidaten gaan we langs om te verkennen en onze propositie uit te leggen. Hiermee nemen we je een hoop werk uit handen. De volgende stap is een informele persoonlijke kennismaking tussen jou en de verkopende ondernemers om te kijken of het klikt en om te sparren over de markt, het bedrijf, de strategie en een mogelijke instap. Als dit een match is, volgt een fase waarbij wij zorgen voor een verdere financiële analyse en het bepalen en uitbrengen van een goed onderbouwd bod. Ook wordt de transactiestructuur en de financiering hiervan vormgegeven. Als er overeenstemming is, is het boekenonderzoek de volgende stap.

3. Due diligence

Bij het boekenonderzoek wordt onder andere de financiële, technische, commerciële, juridische, operationele en fiscale informatie over de onderneming gedeeld en beoordeeld. Veelal laten we het due diligence proces door een onafhankelijke specialist uitvoeren die door ons wordt begeleid. Hoewel feiten in deze fase centraal staan, is het belangrijk om ook voldoende aandacht te hebben voor de persoonlijke relatie met de verkopende partij omdat dit bijdraagt aan een goede (door)start van de onderneming.

4. Executie

In deze laatste fase wordt de koopovereenkomst opgesteld en vindt de daadwerkelijke financiële en juridische transactie plaats. Wij zorgen ervoor dat jouw belangen als kopende partij worden gewaarborgd. Daarmee eindigt het proces dat we samen vanaf de eerste gesprekken tot en met de daadwerkelijke transactie hebben gerealiseerd. En ook daarna blijven we natuurlijk graag volgen hoe het gaat.

Wat willen we voor je betekenen?

Het begeleiden van de verkoop van je onderneming, de koop van een bedrijf en het aandragen van de juiste investeerder, betekent dat we je helpen bij de regie over je toekomst. Daarom vinden we het belangrijk om te weten hoe jij die voor je ziet. We willen je leren kennen en begrijpen. Weten waar je balans ligt tussen je zakelijke afwegingen en je persoonlijke belangen. In het proces dat we aangaan, trekken we samen op als team. We vullen jouw kennis aan met onze kennis van markten, marktspelers, onderhandelingen en een M&A track record van ruim 15 jaar, en gidsen je door de wereld achter de cijfers die je niet kent en waar iedereen iets van je wil.

“Via de juiste figures krijgen we ook de juiste facts boven tafel.”

Hein Stoops

Even sparren?

We willen je graag leren kennen.