Ondernemerssessie Journey to the Cloud – verplaatst naar datum later dit jaar

In een ondernemerssessie willen we inzichten en inspiratie delen en in gesprek gaan met collega-ondernemers. De initieel geplande datum 19 maart 2020 gaat niet door in verband met het coronavirus. Wij gaan een nieuwe datum plannen voor later dit jaar. De ‘Journey to the Cloud’ is zonder twijfel een van de belangrijkste redenen voor samenwerkingen … Lees meer

Ondernemerssessie Smart Engineering: digitalisering en samenwerking cruciaal in de ingenieurssector

Eric van den Broek – algemeen directeur Lievense –  en Anja Vijselaar – directeur Petersburg Consultants – gingen met ondernemers in gesprek tijdens de Hogenhouck ondernemerssessie over ‘Smart Engineering’. Onder leiding van Ben van der Burg brengt Hogenhouck in deze sessie ondernemers uit haar netwerk bij elkaar om over inhoudelijke thema’s te sparren. Waar staan we met de digitalisering van het ingenieursvak? Hoe kun je waarde creëren met digitale oplossingen? Hoe gaan we om met de schaarste aan talent? Een impressie van de sessie op 26 juni 2019.