ABO-Group bouwt haar geotechnische activiteiten uit door de overname van Geomet, een Nederlandse expert in geotechnisch advies en sonderingen. Geotechniek wordt hierdoor bevestigd als Core Business van ABO-Group in Europa.

In 2008 zette ABO-Group de eerste stappen in de geotechnische markt in Nederland met de overname van Goorbergh Geotechniek. Nu volgt een grote sprong voorwaarts via de overname van Geomet, een geotechnisch advies- en veldwerkbureau met 20 medewerkers gelegen te Alphen aan den Rijn. Door de krachten te bundelen verwacht ABO-Group de marktkansen in Nederland en daarbuiten sterker te kunnen benutten. De sterke referenties en de geotechnische expertise van Geomet zullen bijdragen tot het marktaanbod van de ABO-Groupactiviteiten.

ABO-Group kiest bewust voor de Nederlandse markt. Na enkele crisisjaren zijn er sinds 2015 duidelijk tekenen van herstel. Ook de verwachtingen voor de komende jaren zijn positief. Frank De Palmenaer, CEO ABO-Group: “Na verschillende jaren van laagconjunctuur is nu pas de heropleving voelbaar en vormt dit het geschikte moment om onze positie in Nederland te versterken. Via deze overname breiden we onze aanwezigheid in Nederland uit met high-end geotechnische dienstverlening. Met de gecombineerde expertise kunnen we er naast veldwerk, nu ook geotechnisch advies bieden in de meest complexe dossiers, zoals dat in onze andere twee thuislanden België en Frankrijk al geruime tijd het geval is.”

Geotechniek, goed voor circa 50% van de geconsolideerde groepsomzet, vormt al jarenlang een kernactiviteit van ABO-Group. In Frankrijk is de groep actief in geotechniek met circa 100 medewerkers, verspreid over kantoren in Toulon, Marseille, Nice, Montpellier, Lyon, Parijs, Nancy en Lille. In België worden de geotechnische activiteiten uitgevoerd onder de merknaam Geosonda via kantoren in Gent, Aartselaar, Brussel, Hasselt en Namêche.

Op financieel vlak realiseerde Geomet over het boekjaar 2015 een geconsolideerde omzet van 2,6 miljoen euro en een bedrijfskasstroom (EBITDA) van 380.000 euro. De overnamesom bedraagt 1,4 miljoen euro, inclusief overname van 1 miljoen euro bancaire financiële schulden. De overname omvat, naast de operationele werkvennootschappen, ook het bedrijfspand. De transactie is onder voorbehoud van afronding, voorzien begin juli. Er wordt geen significante impact verwacht op de resultaten van het eerste halfjaar.

ABO-Group splitst haar geotechnische activiteiten op in enerzijds Consultancy & Engineering (= advies) en anderzijds Testing & Monitoring (= veldwerk). Het adviesluik wordt ondergebracht in Geomet. Het geotechnisch veldwerk van Geomet en Goorbergh Geotechniek (dochter van ABO-Group) wordt gecentraliseerd en krijgt de naam Geosonda. Het milieukundig en archeologisch veldwerk blijft het werkterrein van Sialtech. Deze dochtervennootschappen van ABO-Group zullen op het gebied van advies en op het gebied van veldwerk commercieel de krachten bundelen om de dienstverlening te optimaliseren.

De overname faciliteert verdere samenwerking en kruisbestuiving tussen de geotechnische bedrijven in Frankrijk, België en Nederland. De sterke kennis- en kwaliteitgedreven bedrijfscultuur van Geomet sluit nauw aan bij de stijl van ABO-Group. Geotechnische kennis zal verder gedeeld en toegepast worden in alle thuismarkten zodat klanten een beroep kunnen doen op een breder palet van hoogwaardige diensten. Een bijkomend voordeel is dat geotechniek niet gebonden is aan lokale wetgeving, zodat gemakkelijk over de grenzen heen kan samengewerkt worden.

Wat is geotechniek?
Geotechniek is het onderzoek van de bodem, dat als doel heeft de draagkracht van de ondergrond in kaart te brengen om de juiste funderingstechniek te bepalen teneinde te kunnen bouwen in en op de grond. Deze activiteit vormt één van de speerpunten van ABO-Group, waarbij een grote expertise werd verworven in zowel harde rotsbodems (o.a. Frankrijk), als in zachte gronden (België/Nederland). Diverse veldwerkploegen en experten zijn dagelijks actief met de uitvoering van grondmechanische terreinproeven via sonderingen en met het advies over funderingstechnieken en grondmechanica.

Over ABO-Group
ABO-Group is een geheel van geïntegreerde Engineering & Testing ondernemingen, actief op vlak van bodem, milieu, geotechniek, energie en afvalmanagement. ABO-Group heeft de ambitie om via interne groei en acquisities zijn omzet te vergroten en zijn activiteitenpalet uit te breiden binnen en buiten Europa. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, wordt verwezen naar het noteringsdocument van ABO-Group, vrijgegeven op 31 juli 2014 en beschikbaar op de website van ABO-Group.

Bron: ABO-Group

Interesse?

We willen je graag leren kennen.