Het verkoopproces

De verkoop van je bedrijf is een onderneming op zich.

Voor de verkoop van je onderneming gaan we eerst goed met jou om de tafel zitten. Met elkaar brengen we je wensen in kaart zodat de transactie een duidelijk begin en einde heeft. We weten dan waar we staan en waar we naartoe werken. Waar wil je over vijf jaar zijn? Wil je afstand nemen van je onderneming of wil je juist twee keer zo groot zijn? Of wil je het bedrijf overdragen aan je kinderen? Samen komen we tot jouw stip aan de horizon. Jouw beeld van de toekomst is ons vertrekpunt op de weg naar een succesvolle verkoop.

De verkoop,

het proces in stappen

1. Waar wil je naartoe?

Samen met jou brengen we jouw wensen in kaart en bespreken we wat het juiste momentum is voor jou om een vervolgstap te zetten. Wat wil je en hoe zit je bedrijf in elkaar. We gaan kijken welke partner het beste bij jouw onderneming past. Dat kan een strategische partij zijn of een investeerder. Ofwel, wie biedt het beste uitzicht op jouw stip aan de horizon. Je hebt wellicht al een idee, maar wij leggen alle opties voor. Out of the box denken, zodat je écht zeker weet dat je de juiste keuze maakt. Samen met jou lossen we de business case op zodat we ervoor kunnen zorgen dat de mooie onderneming die je hebt opgebouwd succesvol zal blijven in de toekomst.

2. Informatie memorandum

We brengen je onderneming in kaart met een informatie memorandum waarin we de hele blueprint van je bedrijf uitlichten. Het memorandum bevat een breed scala aan onderwerpen, zoals ‘Wat is de historie?’ ’Waarom wil je jouw bedrijf verkopen?’ ‘In welke markt wil je opereren?’ ‘Wat is je businessmodel?’ We brengen helder in kaart hoe je onderneming inkomsten genereerd, hoe je organisatiestructuur eruit ziet en waar de toegevoegde waarde in zit voor een potentiële koper. Dit is een proces van bouwen en verbeteren waarin we veel met je overleggen en je uitdagen om over vraagstukken na te denken waar je nog niet eerder aan hebt gedacht. Het resultaat is een goed onderbouwd verhaal van het verleden, heden, de toekomst en het potentieel van jouw onderneming. Een professionele presentatie die laat zien wat je allemaal in huis hebt en waarmee je sneller bij de juiste partner of koper uitkomt.

3. Vermarkten

We bepalen met elkaar naar wie we het informatie memorandum gaan sturen. Het benaderen van deze partijen is een vertrouwelijk en secuur proces. Je wilt jezelf niet te veel in de etalage zetten, maar te weinig is ook weer niet goed. Allereerst benaderen we de partijen met een anonieme teaser om te kijken wie er interesse heeft. Wij hanteren hoge eisen ten aanzien van vertrouwelijkheid en sturen in deze fase ook een geheimhoudingsverklaring(NDA) mee. Geïnteresseerde partijen kunnen dit ondertekenen en krijgen het informatie memorandum en een proces letter opgestuurd. In hoofdlijnen zetten we de proces aanpak uiteen. De partijen krijgen de mogelijkheid om het informatie memorandum te bestuderen. Hogenhouck neemt contact met hen op om een voice over te geven bij het Informatie Memorandum en de achtergrond van de transactie en om vragen te beantwoorden. Voor partijen die interesse hebben in jouw onderneming, organiseren we een management meeting voor een kennismaking op zakelijk en persoonlijk vlak. Tijdens deze meeting kunnen vragen gesteld worden over de propositie en zal blijken of het op DNA-technisch en op strategisch niveau matcht. Als er een match is, vragen we de partij om een bieding uit te brengen (non-binding offer). 

4. Letter of Intent

Met de partij die het beste bij jouw onderneming past, gaan we onderhandelen om tot een ‘letter of intent’ (LOI) te komen. Een LOI is een juridisch document waarin de hoofdlijnen van de deal staan en is de basis voor het uiteindelijke transactiedocument. Daar betrekken wij een advocaat bij. Samen zorgen we ervoor dat alle belangrijke facetten van de deal goed in de LOI worden verwoord. Alles wat je in deze fase uit onderhandelt is een gegeven voor later. Ook kunnen er in de LOI zaken worden opgenomen die in het boekenonderzoek nader worden bekeken. 

5. Due diligence

Nu volgt het boekenonderzoek (due diligence) waarbij je hele onderneming op verschillende facetten onder de loep wordt genomen. Onder andere financieel, juridisch, fiscaal, technisch en commercieel. Bij Hogenhouck bereiden we dit met onze opdrachtgever vanzelfsprekend goed voor. Samen zorgen we voor een volledig gevulde en gecontroleerde dataroom zodat het proces voorspoedig verloopt. In dit proces vinden er ook veel Q&A- en expertsessies plaats. Ook hier doen we de voorbereiding en begeleiden we jou in het hele proces. Het doel is om het procesmanagement en het bewaken van de tijdslijnen te optimaliseren, zodat het DD-onderzoek zo spoedig mogelijk verloopt en we voortdurend de regie behouden.

6. Het slotakkoord

Aan het einde van het boekenonderzoek volgt het uitonderhandelen van de transactiedocumentatie, dat wil zeggen de sale and purchase agreement (SPA) en shareholders agreement (SHA). In grote lijnen is dit een koopovereenkomst. Hierin zitten ook bepaalde vrijwaringen die gevonden zijn in het boekenonderzoek en er staan garanties en vrijwaringen in. De koper zal aan jou een aantal garanties vragen tot aan de closing.

“Via de juiste figures krijgen we ook de juiste facts boven tafel.”

Hein Stoops

Over Hogenhouck m&a

Hogenhouck is een ondernemend en onafhankelijk M&A-kantoor, waar opdrachtgevers altijd op de eerste plaats staan. Elke ondernemer, elke onderneming en elke transactie is anders; vandaar ons credo ‘Business as unusual’. Als M&A specialist werken we aan levenswerken die met bloed, zweet en tranen zijn gebouwd. Het is onze missie om de mensen achter deze prestaties verder te brengen, zowel zakelijk als persoonlijk. Dat is wat ons drijft en inspireert. Want onder de streep tellen voor ons niet alleen de cijfers.

Het begeleiden van de verkoop van de onderneming, de koop van het bedrijf en het aandragen van de juiste investeerder, betekent dat we ondernemers helpen bij de regie over hun toekomst. Daarom vinden we het belangrijk om te weten hoe jij die als ondernemer voor je ziet. We willen jou leren kennen en begrijpen. Weten waar de balans ligt tussen jouw zakelijke afwegingen en je persoonlijke belangen. In het proces dat we aangaan, trekken we samen op als team. We vullen de kennis van ondernemers aan met onze kennis van markten, marktspelers en een M&A track record van meer dan 15 jaar. We gidsen ondernemers door de wereld achter de cijfers die ze niet kennen, waar iedereen iets van ze wil en brengen hen bij koop, verkoop en funding in de best mogelijke positie.

Over wat er in de M&A markt gebeurt, kunnen we hele boekenkasten vullen.

Gelukkig kun je het bijhouden met onze nieuwsbrief.

Even sparren?

We willen je graag leren kennen.