Nieuws

Ondernemerssessie Smart Engineering: digitalisering en samenwerking cruciaal in de ingenieurssector

Eric van den Broek – algemeen directeur Lievense –  en Anja Vijselaar – directeur Petersburg Consultants – gingen met ondernemers in gesprek tijdens de Hogenhouck ondernemerssessie over ‘Smart Engineering’. Onder leiding van Ben van der Burg brengt Hogenhouck in deze sessie ondernemers uit haar netwerk bij elkaar om over inhoudelijke thema’s te sparren. Waar staan we met de digitalisering van het ingenieursvak? Hoe kun je waarde creëren met digitale oplossingen? Hoe gaan we om met de schaarste aan talent? Een impressie van de ondernemerssessie op 26 juni 2019.

 

Digitalisering moet meer prioriteit krijgen

Petersburg is recent overgenomen door ingenieursbureau Lievense. Petersburg richt zich op de hoogspanningssector en combineert advies en ingenieursdiensten met digitale oplossingen. Hierdoor is het van extra waarde voor Lievense, die met Petersburg aan boord een  belangrijke rol wil spelen in de energietransitie. Eric van den Broek, algemeen directeur Lievense, geeft aan dat digitalisering een grote vlucht neemt en niet meer iets is ‘om erbij te doen’. De schaarste aan personeel versnelt de digitalisering om met de beschikbare mensen meer te kunnen realiseren. Zowel Anja Vijselaar, directeur Petersburg, als Eric zien gemixte teams van jongere medewerkers met senior experts als een goede manier om meer digitale oplossingen en werkwijzen te ontwikkelen mét het benutten van expertise.

 

Andere verdienmodellen mogelijk

Anja geeft aan dat je door meer te automatiseren mogelijkheden krijgt voor andere verdienmodellen en de klant meer kunt ontzorgen. Eric vult aan dat betaling op basis van behaalde resultaten (in plaats van uurtje/factuurtje) steeds beter mogelijk wordt. Eric benoemt ook de voordelen van de lego-isering van de bouw: realisatie in 1/3 van de tijd, lagere kosten en oplevering precies zoals het ontwerp. “Als er meer lange termijn afspraken met opdrachtgevers kunnen worden gemaakt, zijn leveranciers ook bereid om meer te investeren in digitale oplossingen en een focus op resultaat.”

De rol van (bruikbare en gevalideerde) data wordt cruciaal. Steeds meer beslissingen kunnen we daarop gaan baseren. Door meer gebruik te maken van deze data en sensoren kan een stap worden gemaakt van een adviesbedrijf naar een servicebedrijf. Daarbij komen wel ook andere zaken bij kijken zoals cultuur, processen en skills van medewerkers.

 

Meer en andere samenwerking levert veel winst

Anja: “Er wordt wel gezegd dat er te weinig capaciteit is in de markt. Daar ben ik het niet mee eens. Je zou ook kunnen zeggen dat we veel te veel werkzaamheden dubbel doen in de afstemming van ontwerpen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Er is nog veel winst te behalen door meer en anders te gaan samenwerken in de keten. Hiermee kunnen we faalfactoren beperken en onnodig werk terugdringen.” Als voorbeeld geeft ze aan dat Petersburg volledig in 3D werkt, maar dat er nog steeds klanten zijn die alles in 2D aangeleverd willen krijgen. Andere aanwezigen zijn van mening dat samenwerking geen doel op zich moet zijn, maar dat je je moet committeren aan een specifieke opgave en resultaat.

Bouwers snakken naar meer samenwerking, je kunt niet meer alles zelfstandig. Er wordt aangegeven dat er veel kan worden geleerd van andere takken van sport en denken buiten de gebaande paden. Zo vinden ervaren IT- ers over de bouwsector dat daar geen sprake is van samenwerking. Wellicht is dit zelfs nog een uitvloeisel van de bouwfraude. Waar iedere schijn van partijdigheid moet worden voorkomen, is alles vooral juridisch en bemoeilijkt dit de samenwerking, aldus aanwezigen.

Er zijn zeker ook lichtpuntjes zoals bijvoorbeeld de aanleg van de Gaasperdammer tunnel. Daar was veel enthousiasme voor het toepassen van innovatieve oplossingen. Ook Ben van der Burg geeft aan dat het wél kan: “Thales maakte een bouwplan voor een machine op een A3-tje, in plaats van een heel boekwerk, door via een Agile methodiek te werken.”

 

Hoe veranderen banen door digitalisering?

Zijn er over 10 jaar nog constructeurs nodig? Zeker wel, volgens de aanwezige ondernemers. De domeinkennis blijft nodig, we moeten immers kaders stellen aan de geavanceerde software en het resultaat kunnen beoordelen. Wel geloven ze dat het steeds meer een vak is waarbij gebruik wordt gemaakt van standaard modellen. Anja geeft tot slot het belang aan van continue blijven leren als organisatie. Medewerkers bij Petersburg krijgen tijd beschikbaar voor een rol in strategische projecten en hun eigen ontwikkeling daarin. Dit moet in de kern van je bedrijf zitten, van jong tot meer senior, om te zorgen je als bedrijf blijft innoveren en je mensen zich voldoende kunnen ontwikkelen.

Interesse?

We willen je graag leren kennen.