Softwareleveranciers Roxit en Green Valley gaan samen in een nieuwe groep. De softwaremakers voor gemeenten en overheden fuseren om gezamenlijk een groter aanbod van overheidsautomatisering aan te bieden. Ze behouden een eigen focus op hun afzonderlijke producten. Dat stelt investeerder Main Capital, dat eigenaar is van Roxit.

Rob van Tiel, directeur business development van Roxit, vindt het een logische stap om de krachten te bundelen: ‘Voor Roxit, als leverancier van software voor vergunningverlening en handhaving, is een zaaksysteem cruciaal. Een combinatie van een zaaksysteem met webloket en klantcontact­systeem (frontoffice) is tegenwoordig een ‘must’.’ Hij benadrukt dat Roxit dat nu niet heeft.

Rob Steneker, algemeen directeur van Roxit licht toe dat beide bedrijven als combinatie in de markt optreden, maar wel zelfstandig blijven. ‘Daar waar dat wenselijk is zullen beide bedrijven natuurlijk samenwerken en aan klanten die dat willen een gecombineerd portfolio aanbieden. We kunnen elkaar versterken door na te gaan hoe we onze efficiency en de kwaliteit van onze producten en dienstverlening verder kunnen verbeteren. Maar daarbij willen we dat de bedrijven hun eigen focus houden. Vooral dat blijven doen waar ze goed in zijn en klanten optimaal bedienen.’

Main Capital
Main Capital is een Private Equity investeerder met een exclusieve focus op de softwaresector in de Benelux en Duitsland. Begin juli 2015 heeft het Roxit groep gekocht. Door die overname verwierf het management van Roxit een klein minderheidsbelang. ‘Main Capital investeert additioneel kapitaal in Roxit groep teneinde deze overname te financieren. Hierbij wordt een eerste stap gezet in de voorgenomen (overname)strategie van Roxit Groep’, aldus Charly Zwemstra, Managing Partner van Main Capital.

Roxit
Roxit produceert en levert software, en is dienstverlener voor de informatiehuishouding van overheden op het gebied van bouwen en wonen, milieu, bodem, water en ruimtelijke ordening. Naar eigen zeggen levert het software en diensten voor de informatie-huishouding aan 80 procent van de Nederlandse overheden. Het levert ook producten en diensten binnen het inspectie- en omgevingsdomein.

Opdrachtgevers komen uit de overheidssector en bestaan uit omgevingsdiensten, provincies, gemeenten, milieudiensten en waterschappen. Het bedrijf werkt met ongeveer honderd professionals vanuit vestigingen in Arnhem, Zoetermeer en Zwolle.

Green Valley
Green Valley uit Delft ontwikkelt software voor kennismanagement dat bijvoorbeeld via intranet wordt gedeeld. Het levert ict-oplossingen aan overheden, instanties zoals woningbouwverenigingen en bedrijven. Het heeft een eigen ontwikkeling- en implementatietak en biedt producten voor de front-office (website/cms, elektronisch loket en klantcontactsysteem) en voor de mid-office (zaaksysteem en dms/rma). Er werken 65 mensen.

 

Bron: Computable

Interesse?

We willen je graag leren kennen.