Nieuws

Miljoeneninvestering voor uniek satelliet technologiebedrijf VanderSat

Het Nederlandse bedrijf VanderSat heeft een investering van enkele miljoenen gerealiseerd om hun gepatenteerde satelliettechnologie verder te ontwikkelen. VanderSat brengt water en bodemvochtigheid in kaart en verduurzaamt zo wereldwijd de landbouw. Hogenhouck m&a begeleidde de funding voor VanderSat.

Satellietdata ter bestrijding van voedsel- en watercrisis

Het internationaal opererende bedrijf is in staat met satellietdata wereldwijd nauwkeurig te meten waar én hoeveel water in de grond zit. Door het veranderende klimaat én de sterk groeiende wereldbevolking wordt deze informatie cruciaal in de bestrijding van de voedsel- en watercrisis. Met de investering is het bedrijf in staat om de technologie verder te ontwikkelen en méér hectares (landbouw)grond te verduurzamen. Momenteel wordt de data gebruikt voor meer dan 100 miljoen hectare wereldwijd.

Technologie ingezet voor een maatschappelijk doel

Wereldwijd heeft 80% van alle schade aan gewassen te maken met water. Hoe preciezer de data over water is, hoe beter landbouwgrond benut kan worden voor betere opbrengsten van gewassen. Betrouwbare en nauwkeurige data is hiervoor essentieel. De data wordt niet alleen gebruikt door grote agrarische bedrijven, maar ook door verzekeraars die zo exact de risico’s en eventuele schades van gewassen kunnen berekenen. Door de techniek kunnen ook onverzekerde boeren, bijvoorbeeld in afgelegen gebieden, bereikt worden en hebben zij meer financiële zekerheid. Onder andere wereldspelers als Climate Corp, BASF, AXA en Swiss Re baseren beslissingen over tientallen miljoenen euro’s op basis van data van het bedrijf uit Haarlem.

Investering door Social Impact Ventures

Thijs van Leeuwen, CEO VanderSat: “Door deze investering zijn we in staat om nog meer impact te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat satelliettechnologie wereldwijd een belangrijke rol zal spelen in het bestrijden van de voedsel- en watercrisis. Door het vertrouwen en constante terugkoppeling van onze klanten bouwen we samen aan het beste product. De investering van Social Impact Ventures geeft ons nog meer slagkracht en vertrouwen om hiermee verder te gaan.”

1 miljard hectare landbouwgrond in kaart brengen

Naast de technologie heeft VanderSat 20 jaar aan wetenschappelijk onderzoek in huis waardoor zij in staat zijn ieder stukje van de aarde met een resolutie van 100 bij 100 meter in kaart te brengen. Ze maken hiervoor gebruik van zogenaamde passieve microgolven, een technologie waarbij de natuurlijke uitstraling van de aarde wordt gemeten. De combinatie van schaalbare, unieke technologie en de potentie om wereldwijde impact te maken, hebben geleid tot een investering van Social Impact Ventures. De ambitie, die ook door investeerder Social Impact Ventures wordt gedeeld, is om op 1 miljard hectare impact te maken, van de 7 miljard hectare landbouwgrond wereldwijd. Naast de agrarische sector en verzekeringen werkt VanderSat ook nauw samen met partijen die opereren op het gebied van water en wetenschap.

Helmer Schukken, partner Social Impact Ventures: “VanderSat’s technologie en team leveren een essentiële oplossing om financiële stabiliteit te bieden aan kleinere boeren over de hele wereld en om bij te dragen aan wereldwijde voedselzekerheid. Juist in deze huidige crisis zijn wij als impactinvesteerders overtuigd dat we door moeten gaan met het ondersteunen van en investeren in bedrijven die commerciële oplossingen bieden voor de meest urgente problemen waar onze samenleving aan wordt blootgesteld. VanderSat is een prachtig voorbeeld van zo’n bedrijf.”

Bekijk de documentaire die VICE maakte over VanderSat en hun project in Mozambique:

YouTube video

Interesse?

We willen je graag leren kennen.